Gospodarka narodowa

Gospodarka narodowa to ogół zasobów oraz działalności gospodarczej prowadzonej na całym obszarze danego kraju. Gospodarkę narodową możemy podzielić na :
rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo – obejmuje wytwarzanie żywności i pozyskiwanie surowców takich jak mleko czy drewno, przemysł – odpowiedzialny za wytwarzanie wyrobów przeznaczonych do produkcji czy konsumpcji, budownictwo – obejmuje budowę domów mieszkalnych, fabryk, zapór wodnych itp., handel – dział należący do sfery usług, obejmujący handel wewnętrzny i zagraniczny, wojsko, policja i administracja państwowa, turystyka – sfera związana z usługami świadczonymi na rzecz państwa, transport i, łączność – obejmuje łączność nie tylko drogową czy lotniczą ale także kolejową, wodną, telekomunikację i internet, finanse ubezpieczenia i reklama obejmuje usługi o charakterze finansowym np banki czy biura rachunkowe. Gospodarka narodowa w zależności od przedmiotu działalności podporządkowane są określonym działom i gałęziom gospodarki narodowej.