Gospodarka narodowa

Gospodarka narodowa to ogół zasobów oraz działalności gospodarczej prowadzonej na całym obszarze danego kraju. Gospodarkę narodową możemy podzielić na :
rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo – obejmuje wytwarzanie żywności i pozyskiwanie surowców takich jak mleko czy drewno, przemysł – odpowiedzialny za wytwarzanie wyrobów przeznaczonych do produkcji czy konsumpcji, budownictwo – obejmuje budowę domów mieszkalnych, fabryk, zapór wodnych itp., handel – dział należący do sfery usług, obejmujący handel wewnętrzny i zagraniczny, wojsko, policja i administracja państwowa, turystyka – sfera związana z usługami świadczonymi na rzecz państwa, transport i, łączność – obejmuje łączność nie tylko drogową czy lotniczą ale także kolejową, wodną, telekomunikację i internet, finanse ubezpieczenia i reklama obejmuje usługi o charakterze finansowym np banki czy biura rachunkowe. Gospodarka narodowa w zależności od przedmiotu działalności podporządkowane są określonym działom i gałęziom gospodarki narodowej.

Warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie, utworzone zostało w 1999, w wyniku reformy administracyjnej. Leży w północno-wschodniej Polsce. Pod względem wielkości to czwarte województwo w kraju.
Warmia i Mazury to magiczna kraina tysiąca jezior, rozległych lasów, malowniczych wzniesień, a nawet niezwykłych zabytków techniki, np. Kanał Ostródzko-Elbląski. Atutami województwa, przyciągającymi miliony turystów, jest piękno krajobrazu, ponad 3 tysiące jezior, liczne zabytki, dzięki którym coraz większą rolę w gospodarce regionu odgrywa turystyka.
Lasy zajmują i jeziora zajmują znaczną część regionu. To jedyne miejsce w kraju, gdzie w niektórych wsiach więcej jest bocianów niż ludzi, a czystszego powietrza próżno by szukać w innych regionach. Gołdap jest miastem o najczystszym w Polsce powietrzu – stężenie SO2 nie przekracza 1/10 krajowej normy.
Największymi ośrodkami przemysłowymi są Olsztyn i Elbląg. Najważniejsze gałęzie przemysłu to przemysł maszynowy, środków transportu, elektrotechniczny, chemiczny, drzewny i meblowy. Rolnictwo i rybołówstwo są także ważnymi gałęziami tutejszej gospodarki. Niestety, przeszkodą dla rozwoju przemysłu jest słabo rozwinięta sieć komunikacyjna.
Województwo warmińsko-mazurskie jest najrzadziej zaludnionym województwem w Polsce, na obszarze którego gęstość zaludnienia wynosi około 59 osób na 1 km2, co stanowi 3, 7% ogólnej liczby ludności kraju. Najgęściej zaludnione są oprócz miast, okolice Elbląga i Olsztyna, a najrzadziej wschód województwa.