Warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie, utworzone zostało w 1999, w wyniku reformy administracyjnej. Leży w północno-wschodniej Polsce. Pod względem wielkości to czwarte województwo w kraju.
Warmia i Mazury to magiczna kraina tysiąca jezior, rozległych lasów, malowniczych wzniesień, a nawet niezwykłych zabytków techniki, np. Kanał Ostródzko-Elbląski. Atutami województwa, przyciągającymi miliony turystów, jest piękno krajobrazu, ponad 3 tysiące jezior, liczne zabytki, dzięki którym coraz większą rolę w gospodarce regionu odgrywa turystyka.
Lasy zajmują i jeziora zajmują znaczną część regionu. To jedyne miejsce w kraju, gdzie w niektórych wsiach więcej jest bocianów niż ludzi, a czystszego powietrza próżno by szukać w innych regionach. Gołdap jest miastem o najczystszym w Polsce powietrzu – stężenie SO2 nie przekracza 1/10 krajowej normy.
Największymi ośrodkami przemysłowymi są Olsztyn i Elbląg. Najważniejsze gałęzie przemysłu to przemysł maszynowy, środków transportu, elektrotechniczny, chemiczny, drzewny i meblowy. Rolnictwo i rybołówstwo są także ważnymi gałęziami tutejszej gospodarki. Niestety, przeszkodą dla rozwoju przemysłu jest słabo rozwinięta sieć komunikacyjna.
Województwo warmińsko-mazurskie jest najrzadziej zaludnionym województwem w Polsce, na obszarze którego gęstość zaludnienia wynosi około 59 osób na 1 km2, co stanowi 3, 7% ogólnej liczby ludności kraju. Najgęściej zaludnione są oprócz miast, okolice Elbląga i Olsztyna, a najrzadziej wschód województwa.