Meandry ludzkich myśli

Wynalazki i drogi dochodzenia do finału z ich udziałem mają niesamowicie pokrętne drogi. Ścieżki ludzkich myśli jak zakola rzeki przemierzają to leniwe płycizny, to znów wartkie bystrza. Co stanowi impuls do skojarzenia faktów wiodących do wynalazków? Nie wiadomo. Za każdym razem może być to inna okoliczność. Podglądanie natury daje dobre wyniki. Coraz większe zaangażowanie technologiczne sprawia, że wynalazki są coraz bardziej wysublimowane. Wysmakowane w formie i treści. Mnogość maszyn otaczająca nas na co dzień. Maszyn złożonych z tysięcy podzespołów powoduje, że pola do innowacyjności nie braknie. W wielu aparatach znajduje się przekładnia kątowa, setki trybów i innego rodzaju przekładni, siłowników i kół połączonych na tysiące sposobów. Sam proces zdobywania pozycji w przemyśleniach i klarowanie się idei jest jednak strasznie zagmatwany. Z psychologicznego punktu widzenia sam akt tworzenia ciągle pozostaje zakryty i niejasny. Niejasny dla większości obserwatorów, jeśli tak można nazwać naukowców starających dotrzeć do sedna procesu, który wymyka im się raz po raz.

Jak wybrać odpowiednie ziemniaki?

Smak i jakość pyz, sałatek, czy placków ziemniaczanych zależy od tego, jakiej odmiany ziemniaków użyjemy do przygotowania danej potrawy. W zależności od zawartości skrobi, kartofle są bardziej lub mniej mączne. Wpływa to na konsystencję potrawy.

Odmiany
• Typ A-sałatkowy
Bulwy tych kartofli po ugotowaniu są zwarte, lekko wilgotne, łatwo się je kroi i zachowują kształt. Ziemniaki tej odmiany to np. Accent, Albina, Cykada, Frezja, Vineta.

• Typ B-ogólnoużytkowy
Kartofle o białym, zwięzłym, nierozsypującym się miąższu. Nadają się doskonale do placków ziemniaczanych, frytek i na grill. Odmiany tego typu to np. Aksamitka, Bila, Drop, Fresco, Irys, Ramos, Tokaj, Wiking, Wawrzyn, Zebra.

• Typ C-mączysty
Ziemniaki o białym, rozsypującym się miąższu, doskonały do gotowania, pieczenia, puree, pyz i kopytek. Przedstawiciele tego typu to np. Arkadia, Bryza, Czapla, Ursus, Zeus.

Kupując ziemniaki należy zwrócić uwagę na kolor skórki. Zbyt ciemna może świadczyć o mocnym nawożeniu. Kartofle nie powinny mieć dużych plam, kiełków i zielonych odcieni na skórce. Nie kupuj też ziemniaków miękkich, mało jędrnych i o pomarańczowej barwie.

Gospodarka narodowa

Gospodarka narodowa to ogół zasobów oraz działalności gospodarczej prowadzonej na całym obszarze danego kraju. Gospodarkę narodową możemy podzielić na :
rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo – obejmuje wytwarzanie żywności i pozyskiwanie surowców takich jak mleko czy drewno, przemysł – odpowiedzialny za wytwarzanie wyrobów przeznaczonych do produkcji czy konsumpcji, budownictwo – obejmuje budowę domów mieszkalnych, fabryk, zapór wodnych itp., handel – dział należący do sfery usług, obejmujący handel wewnętrzny i zagraniczny, wojsko, policja i administracja państwowa, turystyka – sfera związana z usługami świadczonymi na rzecz państwa, transport i, łączność – obejmuje łączność nie tylko drogową czy lotniczą ale także kolejową, wodną, telekomunikację i internet, finanse ubezpieczenia i reklama obejmuje usługi o charakterze finansowym np banki czy biura rachunkowe. Gospodarka narodowa w zależności od przedmiotu działalności podporządkowane są określonym działom i gałęziom gospodarki narodowej.

Warmińsko-mazurskie

Województwo warmińsko-mazurskie, utworzone zostało w 1999, w wyniku reformy administracyjnej. Leży w północno-wschodniej Polsce. Pod względem wielkości to czwarte województwo w kraju.
Warmia i Mazury to magiczna kraina tysiąca jezior, rozległych lasów, malowniczych wzniesień, a nawet niezwykłych zabytków techniki, np. Kanał Ostródzko-Elbląski. Atutami województwa, przyciągającymi miliony turystów, jest piękno krajobrazu, ponad 3 tysiące jezior, liczne zabytki, dzięki którym coraz większą rolę w gospodarce regionu odgrywa turystyka.
Lasy zajmują i jeziora zajmują znaczną część regionu. To jedyne miejsce w kraju, gdzie w niektórych wsiach więcej jest bocianów niż ludzi, a czystszego powietrza próżno by szukać w innych regionach. Gołdap jest miastem o najczystszym w Polsce powietrzu – stężenie SO2 nie przekracza 1/10 krajowej normy.
Największymi ośrodkami przemysłowymi są Olsztyn i Elbląg. Najważniejsze gałęzie przemysłu to przemysł maszynowy, środków transportu, elektrotechniczny, chemiczny, drzewny i meblowy. Rolnictwo i rybołówstwo są także ważnymi gałęziami tutejszej gospodarki. Niestety, przeszkodą dla rozwoju przemysłu jest słabo rozwinięta sieć komunikacyjna.
Województwo warmińsko-mazurskie jest najrzadziej zaludnionym województwem w Polsce, na obszarze którego gęstość zaludnienia wynosi około 59 osób na 1 km2, co stanowi 3, 7% ogólnej liczby ludności kraju. Najgęściej zaludnione są oprócz miast, okolice Elbląga i Olsztyna, a najrzadziej wschód województwa.